Metabolismus sacharidů

Metabolismus sacharidů patří mezi primární metabolismy. V potravinách přijímáme všechny tři typy sacharidů, tedy monosacharidy, oligosacharidy i polysacharidy. Sacharidy jsou v lidském těle metabolizovány formou fosforečných esterů. Nejdůležitější látkou pak je glukosa-6-fosfát, která je spojnicí několika metabolických drah. Základním metabolickým dějem, který probíhá v každé buňce lidského těla je glykolýza. Dochází k ní v cytosolu buňky a patří mezi katabolické děje. Funkcí glykolýzy je získání energie z glukózy a tvorba substrátu pro syntézu lipidů. Glykolýza může probíhat jak za aerobních, tak za anaerobních podmínek. Celý proces glykolýzy je složen z deseti kroků, z nichž při každém dochází ke katalyzaci jiného enzymu. Mezi hlavní výhody glykolýzy patří především její nezávislost na kyslíku a také rychlost tvorby ATP.

Anabolizéry jsou založeny na bázi NO. Kloubní výživa se často používá v kulturistice. V dnešní době již seženete stimulanty v nejrůznějších formách. Iontové nápoje je možné konzumovat kdykoliv.

Sacharidy a jejich rozdělení

Sacharidy rozdělujeme podle počtu jejich cukerných jednotek na monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy.

Monosacharidy jsou sacharidy, které jsou tvořeny pouze jednou cukernou jednotkou. Monosacharidy se ještě dále dělí podle typu karbonylové skupiny a podle počtu atomů uhlíku v jejich molekule. Podle typu karbonylové skupiny je dělíme na aldózy, mezi které patří např. glukóza (hroznový cukr) a ketózy, mezi něž patří mj. fruktóza (ovocný cukr). Podle počtu atomů uhlíku v molekule je pak dělíme na triózy, tetrózy, pentózy a hexózy.

Oligosacharidy jsou sacharidy, které tvoří dvě až deset cukerných jednotek. Patří mezi ně disacharidy, trisacharidy, tetrasacharidy, pentasacharidy, hexasacharidy…až po dekasacharidy.

Největší význam z nich mají disacharidy, mezi které patří laktóza (mléčný cukr), maltóza (sladový cukr) a sacharóza (řepný cukr). Oligosacharidy mívají obvykle sladkou chuť a rozpouštějí se ve vodě. Vznikají spojením monosacharidů glykosidovou vazbou.

Polysacharidy jsou sacharidy tvořené více než deseti cukernými jednotkami. Dělíme je dále na nízkomolekulární a vysokomolekulární. Nízkomolekulární polysacharidy se obvykle skládají z několika desítek cukerných jednotek a většinou vznikají částečnou hydrolýzou. Vysokomolekulární polysacharidy bývají složeny z mnoha desítek až stovek cukerných jednotek a v organismu fungují jako zásobárna energie a mají také stavební funkci.

Proteinové tyčinky jsou super! Posilovací lavice Vám pomohou zvětšit svalovou hmotu, vytvarovat Vaše tělo, zlepšit fyzičku a zvýšit sebevědomí. Solární kosmetika je důležitá pro opalování v solárku.

Základní druhy sacharidů

Glukóza, které se říká také hroznový cukr, je jednou z nejdůležitějších energetických látek pro lidský organismus. Důležitá je hlavně pro mozek, červené krvinky a sítnici. Pro tyto orgány v lidském tělě je glukóza přímo nezbytná – za jeden den pak tyto tkáně spotřebují cca 150 gramů glukózy. Lidé, kteří trpí cukrovkou mají ve své moči zvýšené množství této látky. V přírodě pak glukózu najdeme hlavně v rostlinách, pro které je zásobárnou energie a také v různých živočišných produktech, jako je např. med.

Fruktóza, neboli ovocný cukr, je obsažena především v potravinách jako je ovoce, některé druhy zeleniny (např. mrkev) a med. Oproti sacharóze má o 75 procent nižší glykemický index, zato má vyšší sladivost. Fruktóza se používá ve třech formách – jako krystalický prášek, glukózo-fruktózový sirup a sacharóza. V potravinách se běžně používá jako náhrada cukru, často se s glukózo-fruktózovým sirupem setkáme např. u různých sladkých nápojů atd.

Laktóza, které se jinými slovy říká mléčný cukr, je složena z glukózy a galaktózy. Je obsažena např. v mléce savců. Lidé kteří mají nedostatečné množství enzymu laktáza, pak mohou mít při trávení laktózy zdravotní problémy. V mléce je laktóza obsažena asi dvěma až osmi procenty.

Sacharóza je látka, kterou běžně označujeme jako řepný nebo třtinový cukr a je asi nejznámějším sacharidem vůbec. Jedná se o klasický cukr, který se běžně používá jako sladidlo a je složen z glukózy a fruktózy. Hlavními zdroji sacharózy jsou cukrová řepa a cukrová třtina, jinak se ale sacharóza nachází i v mnoha dalších rostlinách. Má ale vysoký glykemický index a tak ji nemohou užívat lidé, kteří mají cukrovku.

Galaktóza se nachází v mateřském mléce a je tak významným zdrojem energie pro kojence. Hlavním zdrojem galaktózy je laktóza. Pro lidský organismus je galaktóza důležitá hlavně proto, že se v těle snadno přeměňuje na glukózu.

Maltóza je sladový cukr, který vzniká spojením dvou molekul glukózy. Získává se štěpením škrobu.


Sponzorované odkazy:

Čerstvé ovoce a zelenina - pro vaše perfektní zdraví. Kvalitní s levná horská kola nabízí eshop Levná-horská-kola.cz. Kola, cyklistické a sportovního vybavení a doplňky za super ceny. Kvalitní a levné proteiny na růst svalů nabízí Sunkins e-shop.cz.
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!